Firma: MONIES CARE

Firmaets ejer og dataansvarlig: Kamilla Monies
Brumleby T53, 1
2100 København Ø

mail: moniescare@gmail.com
Hjemmeside: www.moniescare.dk

Hos MONIES CARE tages databeskyttelse alvorligt. I det følgende kan du læse hvordan jeg behandler dine informationer. De oplysninger jeg bruger til din journal, er for at give dig den bedst mulige behandling. Samtykket til at jeg må behandle og opbevare dine oplysninger, giver du med din underskrift på denne aftale.

Behandling og opbevaring af dine oplysninger

Når du booker en tid oprettes du i booking systemet, med navn, adresse, mobil nr. og mailadresse. Oplysningerne opbevares fortroligt, papirjournaler i aflåst skab, elektroniske journaler beskyttes af adgangskode etc.

Mobil nr. og mail er nødvendige for at kunne give dig besked om din tid og eventuelle ændringer. Jeg sender dig kun beskeder om den tid du har booket.

Når du kontakter mig vedrørende tidsbestilling, ændring af dine tider eller andre spørgsmål, vil korrespondancen foregå på telefon eller mail. Mailkorrespondance vil blive slettet, så snart jeg har svaret på dine spørgsmål.

Jeg skal i forbindelse med behandlingerne føre en journal over de behandlinger, du får hos mig. Dette fremgår af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

I journalen noterer jeg bl.a. hvad du har oplyst mig om, hvilke fysiske og/eller psykiske helbredsgener du har og hvilken behandling jeg giver dig. Oplysninger om din livssituation og familieforhold noteres kun i det omfang jeg skønner, at det er relevant for dit behandlingsforløb.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger

Retsgrundlaget for at behandle identifikationsoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Retsgrundlaget for at behandle dine helbredsoplysninger i journalen er, at det er et lovkrav og dermed omfattet af persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Yderligere oplysninger finder du på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder:

Ifølge persondataforordningen har du som registreret en række rettigheder, herunder især:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt) Du kan anmode om at blive slettet i bookingsystemet. Vi vil efterkomme dit ønske, så længe det ikke går imod gældende lovgivning som f.eks. skatteregler (5 år). Du kan til enhver tid bede mig om hjælp med at ændre/slette data.
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet) Hvis du måtte opleve en situation, du mener giver anledning til at klager vil jeg meget gerne tale med dig først og rette den fejl, der måtte være sket.
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
  • Retten til at trække samtykket tilbage, så alle oplysningerne slettes. Oplysningerne slettes automatisk 5 år efter afsluttende behandling.